« all texts
Download

Şark Ekspresi

Şark Ekspresi 1883 ile 1977 yılları arasında Paris-İstanbul arasında sefer yapan trendir. Bu sefer çoğunlukla ‘Orient Express ‘olarak bilinse de farklı isimlerle de anılmıştır. Fransız bir firma olan Vagon-Li şirketine ait olan bu tren, ilk seferini 1883 yılında Paris-İstanbul arasında yapmıştır. Bu sefere Almanya, Fransa ve Osmanlı Devletinden birçok diplomat ve gezgin katılmıştır. Demiryolu taşımacılığının yaygın olmadığı bir dönemde başlayan bu sefer, lüks ve rahat seyahatin sembolüydü.

İlk seferini Paris, Strazburg, Münih, Viyana, Budapeşte, Bükreş, İstanbul olarak gerçekleştiren bu tren daha sonra farklı sefer rotaları da denemiştir. İstanbul’a gelen yolcular burada çeşitli otellerde kalıyorlardı. Daha sonraları ise İstanbul'a gelen yolcular treni işleten Vagon-Li Şirketi'nin satın aldığı Pera Palas otelde kalmaya başladılar. Şark ekspresi Paris-İstanbul seferlerine 1977 yılında son vererek daha kısa rotalarla çalışmasına devam etmiştir.

Şark ekspresi Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı esnasında seferlerine devam edememiştir. Bu dönemlerde istasyonda beklemek zorunda kalmıştır. Bu tarihi tren birçok farklı olaya şahitlik etmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nı bitiren ateşkes antlaşması bu trende imzalanmıştır. Ayrıca bu esrarengiz ve eşsiz tren seferi birçok filme ve kitaba da konu olmuştur. Agatha Christie’nin yazmış olduğu Şark Ekspresinde Cinayet kitabı bu tren seferinde yaşanan kurguyu anlatmaktadır.

Günümüzde hala farklı rotalarla misafirlerine keyifli imkanlar sunmakta olan bu tren seferi, ilgi çekmeye devam etmektedir. Bu uzun ve bir o kadar da eğlenceli tren yolculuğu, denemeye değer bir ayrıcalık olarak görünmektedir.

file does not exist

Did you understand the text?

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:
Şark ekspresi ilk seferini ne zaman yapmıştır?
a 1883 yılında
b 1977 yılında
c 1983 yılında
d 1877 yılında
Question 2:
Trenin ilk seferine kimler katılmıştır?
a Askerler
b Fabrika işçileri
c Alman, Osmanlı ve Fransız diplomatlar ile gezginler
d Parisliler ve İstanbullular
Question 3:
Şark ekspresi sefere başladığı dönemde neyi temsil ediyordu?
a Demiryolu ticaretini
b Lüks ve rahat seyahati
c Sanayileşmeyi
d Uzun ve yorucu bir yolculuğu
Question 4:
Trenler Birinci Dünya Savaşı esnasında ………………. ?
a Yük taşıdılar
b Tamirhaneye alındılar
c Çalışmaya devam ettiler
d İstasyonda beklediler
Question 5:
Hangi savaşı bitiren ateşkes antlaşması bu trende imzalanmıştır?
a İkinci Dünya Savaşı
b Balkan Savaşı
c Soğuk Savaş
d Birinci Dünya Savaşı
Question 6:
Agatha Christie’nin yazmış olduğu ………………………. Adlı kitap bu tren seferinde yaşanan bir kurguyu anlatmaktadır.
a Görünmeyen Adam
b Şark Ekspresinde Cinayet
c On küçük Zenci
d Nil’de Ölüm
Please answer all questions about the text:
You have answered 0 of 6 questions.