« all texts
Download

På skolen

Emma har gått på skolen i 5 år nå og har lært seg hvordan hun skal oppføre seg. Hun syns ikke at læreren er veldig streng, men bare opptatt av reglene. Den aller viktigste er å alltid rekke opp hånden i timen. Elevene skal ikke snakke uten at de har fått lov. Det er Emma glad for ellers hadde det vært veldig bråkete! Når de skal arbeide med oppgaver er det viktig med arbeidsro sier læreren. Det betyr at man skal jobbe med sine oppgaver og ikke forstyrre andre. Det er fint når det er arbeidsro for da klarer Emma å konsentrere seg.

I friminuttene er det også regler. I klassen til Emma skal alle passe på at noen har venner og noen å leke med. Det er fint de dagene Emma ikke føler seg så glad, for da kommer det alltid noen bort for å være med henne.

00:00
02:26
Press Enter or Space to show volume slider.
-
100%
+
Martenew
Norwegian

Did you understand the text?

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:
Hvor lenge har Emma gått på skolen?
a Fem år
b Et år
c Syv år
d Tre år
Question 2:
Hva er læreren opptatt av?
a Friminutt
b Regler
c Bøker
d Mat
Question 3:
Hva er den viktigste regelen i klasserommet?
a Rekke opp hånden
b Gjøre lekser
c Tulle
d Tøyse
Question 4:
Hva hadde skjedd hvis de ikke rakk opp hånden?
a Stillhet
b Mas
c Arbeidsro
d Bråk
Question 5:
Hva kan Emma gjøre når det er arbeidsro?
a Tulle og tøyse
b Spise
c Arbeide konsentrert
d Arbeide sammen med andre
Question 6:
Hva skal alle passe på i friminuttene?
a At alle løper
b At alle har leker
c At alle har noen å leke med
d At alle går ut
Please answer all questions about the text:
You have answered 0 of 6 questions.