« all texts

Král Karel IV.

Karel IV. se narodil v Praze, roku 1316. Při narození dostal jméno Václav. Jméno Karel přijal později, ve Francii, po svém strýci. Karel nebyl jen českým králem, ale i císařem svaté říše římské a titulů měl ještě mnohem víc. Karel čtvrtý patří bezpochyby mezi nejvýznamnější české a evropské panovníky.

V sedmi letech opustil rodinu a odjel studovat do Francie. To bylo ve středověku v královských rodinách běžné. Karel se tam naučil plynně francouzsky, italsky, německy a latinsky. Hovořil tedy pěti jazyky.

Karel IV. byl velmi věřící muž a moudrý král. Když se vrátil z Francie do Čech, byl zklamaný, v jakém stavu země je. Ihned začal získávat zpět ztracenou panovnickou moc. V Praze dal postavit Karlovu univerzitu, Karlův most, katedrálu sv, Víta. Velmi navštěvovaný je také hrad Karlštejn, který rovněž nechal postavit. Během jeho vlády česká zem získávala na důležitosti a stala se kulturním a vzdělanostním centrem Evropy. Král Karel se snažil řešit mezinárodní spory diplomaticky, výhodnými sňatky a smlouvami a ne válečně. Tím země bohatla a lidé byli šťastní. I proto se Karlu IV. přezdívá „Otec vlasti“.

Karel IV. měl čtyři manželky. S první se oženil už v sedmi letech. Byla to Blanka z Valois. Budoucího krále Václava IV. měl se svou třetí manželkou, Annou Svídnickou. Karla přežila až jeho poslední žena, Eliška Pomořanská. Karel IV. měl celkem dvanáct dětí.

Zemřel roku 1378 v Praze a je pochován v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.

00:00
02:26
Press Enter or Space to show volume slider.
-
100%
+
Terezanew
Czech

Did you understand the text?

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:
Kdo je to panovník?
a Panovník je přezdívka Karla čtvrtého.
b Panovník je nejvyšší hlava církve.
c Panovník je ten, kdo vládne. Kníže, král nebo císař.
d Panovník je jiné slovo pro středověkého politika.
Question 2:
Kolika jazyky hovořil Karel IV?
a Třemi.
b Jedním.
c Čtyřmi
d Pěti.
Question 3:
Jak se jmenoval Karel IV. vlastním jménem?
a Jmenoval se Václav IV.
b Jmenoval se král Karel VI.
c Jmenoval se Karel Lucemburský.
d Jmenoval se Václav.
Question 4:
Jakou stavbu nedal postavit král Karel?
a Katedrálu svatého Víta.
b Karlovu univerzitu.
c Pražský hrad
d Karlštejn.
Question 5:
V jaké době vládl král Karel IV.?
a Vládl v pravěku.
b Vládl ve starověku.
c Vládl ve středověku.
d Vládl v novověku.
Question 6:
Jak se Karlovi IV. přezdívá?
a Otec národa.
b Karlovi IV. se přezdívá Pan král.
c Říká se mu Tatíček Karel.
d Přezdívá se mu Otec vlasti.
Question 7:
Kdy se král Karel poprvé oženil?
a Poprvé se oženil v dětství.
b Poprvé se oženil až ve stáří.
c Poprvé se oženil v dospělosti.
d Poprvé se oženil v osmnácti letech.
Question 8:
Jak vládl Karel čtvrtý?
a Karel IV. vládl moudře, všechen královský majetek daroval chudým.
b Král Karel byl krutý vládce. Často válčil a neřešil spory diplomaticky.
c Vládl pevnou rukou. Zvítězil ve všech válkách a země rostla.
d Karel VI. řešil spory diplomaticky a země rostla díky jeho sňatkům.
Question 9:
Kde je hrob Karla IV.?
a Karel IV. je pochován v katedrále svatého Víta.
b Karel IV. je pochován na pařížském hřbitově.
c Král Karel má hrob na hřbitově.
d Karel IV. je pochován na Vyšehradě.
Please answer all questions about the text:
You have answered 0 of 9 questions.