« all texts

Franz Kafka

Franz Kafka patří mezi nejslavnější pražské rodáky. Ačkoli prožil většinu života v Praze, jeho mateřským jazykem byla němčina. V ní také napsal své nejslavnější romány Amerika, Zámek a Proces. Kafka je také autorem několika skvělých povídek. Nejznámější z nich je Proměna. Je to povídka o muži, který se jednoho dne probudil jako brouk a nikdo ho nepoznává. Kafka nebyl ženatý a neměl žádné děti. Vystudoval práva a pracoval jako úředník v pojišťovně. Psaním se neživil. Dokonce žádal, aby po jeho smrti byly jeho texty spáleny. To se naštěstí nestalo. Přestože Kafka psal německy, uměl i česky a Prahu miloval. Kafka byl žid a toužil žít v Izraeli. To se mu nesplnilo. Byl vegetarián, abstinent, a nepil dokonce ani kávu nebo čaj. Zemřel ve 40 letech na tuberkulózu. Jeho hrob můžeme navštívit na Novém židovském hřbitově v Praze.

00:00
02:26
Press Enter or Space to show volume slider.
-
100%
+
Terezanew
Czech

Did you understand the text?

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:
Jaké bylo povolání Franze Kafky?
a Kafka byl spisovatel.
b Kafka pracoval jako úředník pojišťovny.
c Kafka byl povoláním překladatel.
d Kafka byl právník.
Question 2:
Jakým jazykem psal Kafka?
a Kafka žil v Praze a psal česky.
b Kafka byl pražský žid a psal hebrejsky.
c Kafka byl pražský Němec psal německy.
d Kafka psal německy, česky a hebrejsky.
Question 3:
Co psal Franz Kafka?
a Psal básně a povídky.
b Psal romány a povídky.
c Psal pohádky pro děti.
d Byl novinář, psal novinové články.
Question 4:
Jak se jmenuje Kafkova nejznámější povídka?
a Zámek.
b Amerika.
c Brouk.
d Proměna.
Question 5:
Po čem Kafka toužil?
a Chtěl být slavným spisovatelem.
b Chtěl se vyléčit z tuberkulózy a cestovat po světě.
c Kafka toužil žít v Izraeli.
d Kafka toužil po svatbě a velké rodině.
Question 6:
Jakého vyznání byl Franz Kafka?
a Kafka byl protestant.
b Franz Kafka byl křesťan.
c Kafka byl ateista.
d Franz Kafka byl žid.
Question 7:
Kde je Kafkův hrob?
a Na Novém židovském hřbitově v Praze.
b Na Starém židovském hřbitově v Praze.
c Na pražském Vyšehradě.
d V Rakousku, kde zemřel na tuberkulózu.
Question 8:
Co Franz Kafka nebyl?
a Kafka byl abstinent
b Kafka byl budhista.
c Kafka byl vegetarián.
d Kafka byl nekuřák.
Please answer all questions about the text:
You have answered 0 of 8 questions.