« all texts
Download

Dvě kamarádky

Jolana půjde po prázdninách do druhé třídy. Ve škole jí ze všeho nejvíc baví zpěv a tělocvik. Až vyroste, chce se stát zpěvačkou nebo herečkou. Ve třídě sedí Jolana ve druhé lavici uprostřed se svojí nejlepší kamarádkou Bárou. Bára nosí brýle a říká, že až vyroste, bude doktorkou nebo učitelkou. Obě děvčata navštěvují kurzy plavání a keramiky.

Příští rok, po prázdninách, se bude Jolany rodina stěhovat do hlavního města a Jolana tam půjde do nové školy. „Snad si v ní brzy zvykne a nejde si kamarády“, strachují se rodiče. Jolana a Bárou se budou moci navštěvovat o víkendech a psát si dopisy. Jolana a Bára mají před sebou poslední školní rok ve stejné lavici. Jolana se na stěhování vůbec netěší!

file does not exist

Did you understand the text?

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:
Čím nechce být Jolana, až bude dospělá?
a zpěvačkou ani herečkou
b herečkou
c zpěvačkou
d lékařkou
Question 2:
Kdy se bude Bářina kamarádka stěhovat?
a příští rok
b brzy
c někdy
d letos po prázninách
Question 3:
Kam spolu děvčata po prázninách nebudou chodit?
a na keramiku
b do školy
c do bazénu
d na návštěvu
Question 4:
Čím se chce stát Jolanina přítelkyně v dospělosti?
a učitelkou
b zdravotní sestrou
c školnicí
d ředitelkou
Question 5:
Kam se bude stěhovat Jolany rodina?
a daleko
b do Brna
c do Prahy
d do města
Question 6:
O co se strachují Jolaniny rodiče?
a aby měla Jolana dobré známky ve škole
b aby si našli práci
c aby si Jolana našla nové kamarády
d aby se jim na novém místě líbilo
Question 7:
Do kolikáté třídy půjde Jolana v nové škole?
a do nové
b nevíme
c do třetí
d do druhé
Question 8:
Kdy se budou děvčata navšěvovat, až se Jolana přestěhuje?
a každé odpoledne
b v sobotu a v neděli
c o Vánocích
d o prázninách
Please answer all questions about the text:
You have answered 0 of 8 questions.