« all texts
Download

Dvě kamarádky

Jolana půjde po prázdninách do druhé třídy. Ve škole jí ze všeho nejvíc baví zpěv a tělocvik. Až vyroste, chce se stát zpěvačkou nebo herečkou. Ve třídě sedí Jolana ve druhé lavici uprostřed se svojí nejlepší kamarádkou Bárou. Bára nosí brýle a říká, že až vyroste, bude doktorkou nebo učitelkou. Obě děvčata navštěvují kurzy plavání a keramiky.

Příští rok, po prázdninách, se bude Jolany rodina stěhovat do hlavního města a Jolana tam půjde do nové školy. „Snad si v ní brzy zvykne a nejde si kamarády“, strachují se rodiče. Jolana a Bárou se budou moci navštěvovat o víkendech a psát si dopisy. Jolana a Bára mají před sebou poslední školní rok ve stejné lavici. Jolana se na stěhování vůbec netěší!

file does not exist

Did you understand the text?

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:
Čím nechce být Jolana, až bude dospělá?
a zpěvačkou
b herečkou
c zpěvačkou ani herečkou
d lékařkou
Question 2:
Kdy se bude Bářina kamarádka stěhovat?
a někdy
b příští rok
c brzy
d letos po prázninách
Question 3:
Kam spolu děvčata po prázninách nebudou chodit?
a na návštěvu
b do bazénu
c na keramiku
d do školy
Question 4:
Čím se chce stát Jolanina přítelkyně v dospělosti?
a školnicí
b ředitelkou
c zdravotní sestrou
d učitelkou
Question 5:
Kam se bude stěhovat Jolany rodina?
a do města
b do Prahy
c do Brna
d daleko
Question 6:
O co se strachují Jolaniny rodiče?
a aby měla Jolana dobré známky ve škole
b aby se jim na novém místě líbilo
c aby si Jolana našla nové kamarády
d aby si našli práci
Question 7:
Do kolikáté třídy půjde Jolana v nové škole?
a nevíme
b do nové
c do třetí
d do druhé
Question 8:
Kdy se budou děvčata navšěvovat, až se Jolana přestěhuje?
a o prázninách
b každé odpoledne
c v sobotu a v neděli
d o Vánocích
Please answer all questions about the text:
You have answered 0 of 8 questions.