« all texts
Download

Dvě kamarádky

Jolana půjde po prázdninách do druhé třídy. Ve škole jí ze všeho nejvíc baví zpěv a tělocvik. Až vyroste, chce se stát zpěvačkou nebo herečkou. Ve třídě sedí Jolana ve druhé lavici uprostřed se svojí nejlepší kamarádkou Bárou. Bára nosí brýle a říká, že až vyroste, bude doktorkou nebo učitelkou. Obě děvčata navštěvují kurzy plavání a keramiky.

Příští rok, po prázdninách, se bude Jolany rodina stěhovat do hlavního města a Jolana tam půjde do nové školy. „Snad si v ní brzy zvykne a nejde si kamarády“, strachují se rodiče. Jolana a Bárou se budou moci navštěvovat o víkendech a psát si dopisy. Jolana a Bára mají před sebou poslední školní rok ve stejné lavici. Jolana se na stěhování vůbec netěší!

00:00
02:26
Press Enter or Space to show volume slider.
-
100%
+
Terezanew
Czech

Did you understand the text?

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:
Čím nechce být Jolana, až bude dospělá?
a zpěvačkou
b lékařkou
c zpěvačkou ani herečkou
d herečkou
Question 2:
Kdy se bude Bářina kamarádka stěhovat?
a brzy
b někdy
c příští rok
d letos po prázninách
Question 3:
Kam spolu děvčata po prázninách nebudou chodit?
a na keramiku
b do školy
c na návštěvu
d do bazénu
Question 4:
Čím se chce stát Jolanina přítelkyně v dospělosti?
a zdravotní sestrou
b školnicí
c učitelkou
d ředitelkou
Question 5:
Kam se bude stěhovat Jolany rodina?
a do Brna
b do města
c do Prahy
d daleko
Question 6:
O co se strachují Jolaniny rodiče?
a Rodiče se bojí, aby se jim na novém místě líbilo.
b Mají strach, aby si našli práci
c Rodiče se strachují, aby si Jolana našla nové kamarády
d Rodiče si přejí, aby měla Jolana dobré známky ve škole
Question 7:
Do kolikáté třídy půjde Jolana v nové škole?
a nevíme
b do nové
c do druhé
d do třetí
Question 8:
Kdy se budou děvčata navšěvovat, až se Jolana přestěhuje?
a v sobotu a v neděli
b každé odpoledne
c o prázninách
d o Vánocích
Please answer all questions about the text:
You have answered 0 of 8 questions.