VersionDEENESFRIT
zur Version in deutscher Sprache
to the English version
á la version française
a la versión en español
per la versione italiana
Czech
Reading
« all texts
Download

Dvě kamarádky

Jolana půjde po prázdninách do druhé třídy. Ve škole jí ze všeho nejvíc baví zpěv a tělocvik. Až vyroste, chce se stát zpěvačkou nebo herečkou. Ve třídě sedí Jolana ve druhé lavici uprostřed se svojí nejlepší kamarádkou Bárou. Bára nosí brýle a říká, že až vyroste, bude doktorkou nebo učitelkou. Obě děvčata navštěvují kurzy plavání a keramiky.

Příští rok, po prázdninách, se bude Jolany rodina stěhovat do hlavního města a Jolana tam půjde do nové školy. „Snad si v ní brzy zvykne a nejde si kamarády“, strachují se rodiče. Jolana a Bárou se budou moci navštěvovat o víkendech a psát si dopisy. Jolana a Bára mají před sebou poslední školní rok ve stejné lavici. Jolana se na stěhování vůbec netěší!

Did you understand the text?

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:
Čím nechce být Jolana, až bude dospělá?
1 zpěvačkou ani herečkou
2 zpěvačkou
3 herečkou
4 lékařkou
Question 2:
Kdy se bude Bářina kamarádka stěhovat?
1 letos po prázninách
2 příští rok
3 někdy
4 brzy
Question 3:
Kam spolu děvčata po prázninách nebudou chodit?
1 na návštěvu
2 do bazénu
3 na keramiku
4 do školy
Question 4:
Čím se chce stát Jolanina přítelkyně v dospělosti?
1 učitelkou
2 zdravotní sestrou
3 ředitelkou
4 školnicí
Question 5:
Kam se bude stěhovat Jolany rodina?
1 do Brna
2 do Prahy
3 do města
4 daleko
Question 6:
O co se strachují Jolaniny rodiče?
1 aby se jim na novém místě líbilo
2 aby si Jolana našla nové kamarády
3 aby si našli práci
4 aby měla Jolana dobré známky ve škole
Question 7:
Do kolikáté třídy půjde Jolana v nové škole?
1 nevíme
2 do nové
3 do druhé
4 do třetí
Question 8:
Kdy se budou děvčata navšěvovat, až se Jolana přestěhuje?
1 o prázninách
2 každé odpoledne
3 o Vánocích
4 v sobotu a v neděli
Please answer all questions about the text:
You have answered 0 of 8 questions.