« all texts
Download

Dvě kamarádky

Jolana půjde po prázdninách do druhé třídy. Ve škole jí ze všeho nejvíc baví zpěv a tělocvik. Až vyroste, chce se stát zpěvačkou nebo herečkou. Ve třídě sedí Jolana ve druhé lavici uprostřed se svojí nejlepší kamarádkou Bárou. Bára nosí brýle a říká, že až vyroste, bude doktorkou nebo učitelkou. Obě děvčata navštěvují kurzy plavání a keramiky.

Příští rok, po prázdninách, se bude Jolany rodina stěhovat do hlavního města a Jolana tam půjde do nové školy. „Snad si v ní brzy zvykne a nejde si kamarády“, strachují se rodiče. Jolana a Bárou se budou moci navštěvovat o víkendech a psát si dopisy. Jolana a Bára mají před sebou poslední školní rok ve stejné lavici. Jolana se na stěhování vůbec netěší!

Did you understand the text?

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:
Čím nechce být Jolana, až bude dospělá?
a zpěvačkou
b herečkou
c lékařkou
d zpěvačkou ani herečkou
Question 2:
Kdy se bude Bářina kamarádka stěhovat?
a příští rok
b letos po prázninách
c brzy
d někdy
Question 3:
Kam spolu děvčata po prázninách nebudou chodit?
a na keramiku
b do školy
c na návštěvu
d do bazénu
Question 4:
Čím se chce stát Jolanina přítelkyně v dospělosti?
a ředitelkou
b učitelkou
c školnicí
d zdravotní sestrou
Question 5:
Kam se bude stěhovat Jolany rodina?
a do Prahy
b do města
c do Brna
d daleko
Question 6:
O co se strachují Jolaniny rodiče?
a aby se jim na novém místě líbilo
b aby měla Jolana dobré známky ve škole
c aby si Jolana našla nové kamarády
d aby si našli práci
Question 7:
Do kolikáté třídy půjde Jolana v nové škole?
a do nové
b do druhé
c nevíme
d do třetí
Question 8:
Kdy se budou děvčata navšěvovat, až se Jolana přestěhuje?
a každé odpoledne
b o Vánocích
c o prázninách
d v sobotu a v neděli
Please answer all questions about the text:
You have answered 0 of 8 questions.