« all texts
Download

Dvě kamarádky

Jolana půjde po prázdninách do druhé třídy. Ve škole jí ze všeho nejvíc baví zpěv a tělocvik. Až vyroste, chce se stát zpěvačkou nebo herečkou. Ve třídě sedí Jolana ve druhé lavici uprostřed se svojí nejlepší kamarádkou Bárou. Bára nosí brýle a říká, že až vyroste, bude doktorkou nebo učitelkou. Obě děvčata navštěvují kurzy plavání a keramiky.

Příští rok, po prázdninách, se bude Jolany rodina stěhovat do hlavního města a Jolana tam půjde do nové školy. „Snad si v ní brzy zvykne a nejde si kamarády“, strachují se rodiče. Jolana a Bárou se budou moci navštěvovat o víkendech a psát si dopisy. Jolana a Bára mají před sebou poslední školní rok ve stejné lavici. Jolana se na stěhování vůbec netěší!

file does not exist

Did you understand the text?

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:
Čím nechce být Jolana, až bude dospělá?
a zpěvačkou
b lékařkou
c zpěvačkou ani herečkou
d herečkou
Question 2:
Kdy se bude Bářina kamarádka stěhovat?
a příští rok
b brzy
c letos po prázninách
d někdy
Question 3:
Kam spolu děvčata po prázninách nebudou chodit?
a do školy
b na návštěvu
c na keramiku
d do bazénu
Question 4:
Čím se chce stát Jolanina přítelkyně v dospělosti?
a učitelkou
b ředitelkou
c školnicí
d zdravotní sestrou
Question 5:
Kam se bude stěhovat Jolany rodina?
a do Brna
b daleko
c do Prahy
d do města
Question 6:
O co se strachují Jolaniny rodiče?
a Rodiče se strachují, aby si Jolana našla nové kamarády
b Rodiče si přejí, aby měla Jolana dobré známky ve škole
c Rodiče se bojí, aby se jim na novém místě líbilo.
d Mají strach, aby si našli práci
Question 7:
Do kolikáté třídy půjde Jolana v nové škole?
a nevíme
b do třetí
c do nové
d do druhé
Question 8:
Kdy se budou děvčata navšěvovat, až se Jolana přestěhuje?
a o prázninách
b o Vánocích
c v sobotu a v neděli
d každé odpoledne
Please answer all questions about the text:
You have answered 0 of 8 questions.