VersionDEENESFRIT
zur Version in deutscher Sprache
to the English version
á la version française
a la versión en español
per la versione italiana
Dutch
Reading
« all texts
Download

Den Haag

Johan is een toerist. Hij komt uit Zweden en is al heel vaak op vakantie geweest. Hij is voor de tweede keer op vakantie in Nederland. Hij is de vorige keer naar Amsterdam geweest. Nu wil hij Den Haag graag bezoeken.

In Den Haag zijn mooie stranden. De stranden van Scheveningen en Kijkduin. Johan gaat koffie drinken op een terras in de zon in Kijkduin. Er is veel te zien in Den Haag.

's Middags gaat Johan naar het Binnenhof. Daar werkt de regering van Nederland. Naast het Binnenhof is het Mauritshuis. Dat is een museum. Er hangen heel veel schilderijen uit de middeleeuwen aan de muur. Vooral "Het Meisje Met De Parel" vindt Johan erg mooi. Dat werd geschilderd door Johannes Vermeer. Johannes Vermeer was een Nederlandse schilder. Johan vindt het leuk dat zijn voornaam veel op de voornaam van de schilder lijkt.

Did you understand the text?

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:
Hoe vaak is Johan al in Nederland geweest?
1 Het is de tweede keer
2 Hij is een toerist
3 Hij is twee keer in Amsterdam geweest
4 Het is de eerste keer
Question 2:
In welke badplaats bezoekt Johan het strand?
1 Scheveningen. Hij eet soep op een terras
2 Den Haag. Hij drinkt thee op een terras
3 Amsterdam. Hij drinkt koffie op een terras
4 Kijkduin. Hij drinkt koffie op een terras
Question 3:
Waar werkt de regering van Nederland?
1 Op een terras in de zon in Kijkduin
2 In het Mauritshuis op het Binnenhof
3 Op het Binnenhof in Den Haag
4 In een democratie in Nederland
Question 4:
Wie was Johannes Vermeer?
1 Een Nederlandse schilder
2 Johannes Vermeer zit in de regering van Nederland
3 Het Meisje Met De Parel
4 Johannes is een toerist uit Zweden
Question 5:
Naar welk museum gaat Johan?
1 Het Mauritshuis
2 Het Johannes Vermeer museum
3 Het Binnenhof
4 Het koffiehuis
Please answer all questions about the text:
You have answered 0 of 5 questions.