« all texts

De eerste dag op het werk

Ruud
Dutch
Renate
Dutch

Did you understand the text?

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:
Waar komt Leon vandaan?
a uit Nederland
b uit Brabant
c uit Argentinië
d uit Denemarken
Question 2:
Wat was Leon zijn droom?
a om in Denemarken te gaan wonen
b om softwareontwikkelaar te worden
c om in het buitenland te gaan wonen
d om een goede baan te vinden
Question 3:
Waar heeft Leon moeite mee?
a met zijn collega's
b met het eten en de cultuur
c met de taal
d met het werk als softwareontwikkelaar
Question 4:
Wat mist Leon het meeste?
a het eten
b zijn familie
c zijn vrienden
d de bergen
Question 5:
Wie heeft de verblijfsvergunning voor Leon geregeld?
a zijn familie
b Leon zelf
c de universiteit
d het bedrijf
Question 6:
Hoe lang heeft Leon getwijfeld over deze baan?
a 3 maanden
b 4 jaar
c een week
d geen seconde
Please answer all questions about the text:
You have answered 0 of 6 questions.