« all texts
Download

Marias yndlingssted i København

For tre år siden, købte Maria et årskort til Københavns Nationalmuseum. Det vil sige, at hun betaler 350 kroner hvert år, og så kan hun besøge Nationalmuseet så ofte hun vil, i løbet af ét år. Det bestemte Maria sig for, fordi hun aldrig bliver træt af at besøge museet.

For hende, er det en flugt fra hverdagen. Når hun går rundt på museet og betragter ting som er tusinder af år gamle, så forestiller hun sig menneskene der brugte de ting, hvordan deres liv har været, deres livsstil, deres kultur og mentalitet. Hvad ville de mennesker mene om nutidens livsstil? Vil de ting som Maria bruger i sit liv nu, ligge på et museum om 2000 år til udstilling? Alt bliver sat i perspektiv når hun tænker over tiden, og hvor kort livet er. Maria er blot et menneske mere på denne planet, der har været hjem for mennesker i tusinder af år.

00:00
02:26
Press Enter or Space to show volume slider.
-
100%
+
Mikkelnew
Danish

Did you understand the text?

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:
Hvor lang tid kan Maria bruge et årskort?
a Livstid
b Ét år
c Tre år
d Et halvt år
Question 2:
Ud fra teksten, hvad kan man se på Nationalmuseet?
a Dyr
b Teknologi
c Maskiner
d Historiske ting
Question 3:
Hvad betyder “sat i perspektiv”?
a Du får briller på og kan se klart
b Du genfinder balancen
c Du bruger forstørrelsesglas
d Dit syn på en situation er set i forhold til en anden situation
Question 4:
Hvorfor kan Maria godt lide at besøge Nationalmuseet?
a Hun elsker historie
b Hun får perspektiv i sit liv
c Hun lærer nye ting
d Hun stjæler ting
Question 5:
Hvad tænker Maria på når hun besøger museet?
a Tager notater til eksamen og husker årstallene uden ad
b Glæder sig over at hun ikke levede dengang
c Forestiller sig livet før og sammenligner det med nu
d Lader sig inspirere til en historiebog hun vil udgive
Question 6:
Hvilken konklusion når Maria frem til?
a Historien er opdigtet af historikere
b Årskortet var spild af penge
c Historien er lang men livet er kort
d I fortiden var folk uintelligente
Please answer all questions about the text:
You have answered 0 of 6 questions.