VersionDEENESFRIT
zur Version in deutscher Sprache
to the English version
á la version française
a la versión en español
per la versione italiana
Czech
Reading
« all texts
Download

Večerní zprávy

S rodiči se každý večer díváme na televizní zprávy, které začínají v osm hodin. Obvykle sedíme na pohovce, pijeme čaj a posloucháme, co se kde stalo, co se plánuje nového. Tatínek každou zprávu rád komentuje, ale to rozčiluje maminku, která se, jak říká, nemůže soustředit. Tatínek se nejvíc zajímá o politiku, maminka o světové dění a já se nejvíc těším na zajímavosti a rekordy na konci zpráv.

Dnešní zprávy byly především o volebních výsledcích. Dále se mluvilo o stavbě nové dálnice za Prahou a také o ošklivé autonehodě u Brna. Dozvěděli jsme se, že v Ostravě vyhořel sklad a že policie dopadla nebezpečného lupiče. Nakonec nám ukázali maminku hrocha, která si adoptovala mládě kočky domácí.

Did you understand the text?

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:
Kdy se dívají postavy z textu na televizní noviny?
1 výjimečně
2 někdy
3 každý den
4 velmi často
Question 2:
Kdy začínají večerní, televizní noviny?
1 ve dvacet hodin
2 v osm hodin ráno
3 v noci
4 v osmnáct hodin
Question 3:
O co se zajímá tatínek?
1 kriminalitu
2 o politiku
3 ekonomii
4 o noviny
Question 4:
S kým se dívá maminka na zprávy v televizi?
1 s manželem a dítětem
2 se synem
3 s přáteli
4 s dětmi
Question 5:
Co rozčiluje u televizních zpráv maminku?
1 moderátor
2 nic
3 tatínkovy komentáře
4 nespravednost
Question 6:
Jaká zpráva v televizi nezazněla?
1 o vyhoření skladu
2 o růstu ekonomiky
3 o autohavárii u Brna
4 o dálnici
Question 7:
Na co se vždy nejvíc těší autor textu?
1 na spaní
2 na zprávy o kultuře
3 na kuriozity
4 na cestopisy
Question 8:
Kdo si v poslední zprávě adoptoval hrocha?
1 zoo
2 nikdo
3 kočka
4 dětský domov
Question 9:
Co dělá rodina z textu během večerních zpráv?
1 pije kávu
2 luští křížovku
3 pije čaj
4 jí večeři
Please answer all questions about the text:
You have answered 0 of 9 questions.