VersionDEENESFRIT
zur Version in deutscher Sprache
to the English version
á la version française
a la versión en español
per la versione italiana
Czech
ReadingExercises
« all texts
Download

Večerní zprávy

S rodiči se každý večer díváme na televizní zprávy, které začínají v osm hodin. Obvykle sedíme na pohovce, pijeme čaj a posloucháme, co se kde stalo, co se plánuje nového. Tatínek každou zprávu rád komentuje, ale to rozčiluje maminku, která se, jak říká, nemůže soustředit. Tatínek se nejvíc zajímá o politiku, maminka o světové dění a já se nejvíc těším na zajímavosti a rekordy na konci zpráv.

Dnešní zprávy byly především o volebních výsledcích. Dále se mluvilo o stavbě nové dálnice za Prahou a také o ošklivé autonehodě u Brna. Dozvěděli jsme se, že v Ostravě vyhořel sklad a že policie dopadla nebezpečného lupiče. Nakonec nám ukázali maminku hrocha, která si adoptovala mládě kočky domácí.

Did you understand the text?

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:
Kdy se dívají postavy z textu na televizní noviny?
a velmi často
b každý den
c někdy
d výjimečně
Question 2:
Kdy začínají večerní, televizní noviny?
a v osm hodin ráno
b ve dvacet hodin
c v osmnáct hodin
d v noci
Question 3:
O co se zajímá tatínek?
a kriminalitu
b o politiku
c o noviny
d ekonomii
Question 4:
S kým se dívá maminka na zprávy v televizi?
a s přáteli
b se synem
c s dětmi
d s manželem a dítětem
Question 5:
Co rozčiluje u televizních zpráv maminku?
a nespravednost
b nic
c moderátor
d tatínkovy komentáře
Question 6:
Jaká zpráva v televizi nezazněla?
a o růstu ekonomiky
b o dálnici
c o vyhoření skladu
d o autohavárii u Brna
Question 7:
Na co se vždy nejvíc těší autor textu?
a na zprávy o kultuře
b na spaní
c na kuriozity
d na cestopisy
Question 8:
Kdo si v poslední zprávě adoptoval hrocha?
a kočka
b nikdo
c dětský domov
d zoo
Question 9:
Co dělá rodina z textu během večerních zpráv?
a pije kávu
b jí večeři
c luští křížovku
d pije čaj
Please answer all questions about the text:
You have answered 0 of 9 questions.