« all texts
Download

Večerní zprávy

S rodiči se každý večer díváme na televizní zprávy, které začínají v osm hodin. Obvykle sedíme na pohovce, pijeme čaj a posloucháme, co se kde stalo, co se plánuje nového. Tatínek každou zprávu rád komentuje, ale to rozčiluje maminku, která se, jak říká, nemůže soustředit. Tatínek se nejvíc zajímá o politiku, maminka o světové dění a já se nejvíc těším na zajímavosti a rekordy na konci zpráv.

Dnešní zprávy byly především o volebních výsledcích. Dále se mluvilo o stavbě nové dálnice za Prahou a také o ošklivé autonehodě u Brna. Dozvěděli jsme se, že v Ostravě vyhořel sklad a že policie dopadla nebezpečného lupiče. Nakonec nám ukázali maminku hrocha, která si adoptovala mládě kočky domácí.

file does not exist

Did you understand the text?

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:
Kdy se dívají postavy z textu na televizní noviny?
a velmi často
b každý den
c někdy
d výjimečně
Question 2:
Kdy začínají večerní, televizní noviny?
a ve dvacet hodin
b v osmnáct hodin
c v noci
d v osm hodin ráno
Question 3:
O co se zajímá tatínek?
a kriminalitu
b ekonomii
c o politiku
d o noviny
Question 4:
S kým se dívá maminka na zprávy v televizi?
a se synem
b s přáteli
c s dětmi
d s manželem a dítětem
Question 5:
Co rozčiluje u televizních zpráv maminku?
a nic
b nespravednost
c tatínkovy komentáře
d moderátor
Question 6:
Jaká zpráva v televizi nezazněla?
a o autohavárii u Brna
b o dálnici
c o vyhoření skladu
d o růstu ekonomiky
Question 7:
Na co se vždy nejvíc těší autor textu?
a na cestopisy
b na spaní
c na kuriozity
d na zprávy o kultuře
Question 8:
Kdo si v poslední zprávě adoptoval hrocha?
a nikdo
b zoo
c kočka
d dětský domov
Question 9:
Co dělá rodina z textu během večerních zpráv?
a pije čaj
b jí večeři
c luští křížovku
d pije kávu
Please answer all questions about the text:
You have answered 0 of 9 questions.