« all texts
Download

Večerní zprávy

S rodiči se každý večer díváme na televizní zprávy, které začínají v osm hodin. Obvykle sedíme na pohovce, pijeme čaj a posloucháme, co se kde stalo, co se plánuje nového. Tatínek každou zprávu rád komentuje, ale to rozčiluje maminku, která se, jak říká, nemůže soustředit. Tatínek se nejvíc zajímá o politiku, maminka o světové dění a já se nejvíc těším na zajímavosti a rekordy na konci zpráv.

Dnešní zprávy byly především o volebních výsledcích. Dále se mluvilo o stavbě nové dálnice za Prahou a také o ošklivé autonehodě u Brna. Dozvěděli jsme se, že v Ostravě vyhořel sklad a že policie dopadla nebezpečného lupiče. Nakonec nám ukázali maminku hrocha, která si adoptovala mládě kočky domácí.

file does not exist

Did you understand the text?

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:
Kdy se dívají postavy z textu na televizní noviny?
a výjimečně
b někdy
c každý den
d velmi často
Question 2:
Kdy začínají večerní, televizní noviny?
a ve dvacet hodin
b v osm hodin ráno
c v noci
d v osmnáct hodin
Question 3:
O co se zajímá tatínek?
a kriminalitu
b o politiku
c o noviny
d ekonomii
Question 4:
S kým se dívá maminka na zprávy v televizi?
a se synem
b s dětmi
c s přáteli
d s manželem a dítětem
Question 5:
Co rozčiluje u televizních zpráv maminku?
a nic
b moderátor
c tatínkovy komentáře
d nespravednost
Question 6:
Jaká zpráva v televizi nezazněla?
a o autohavárii u Brna
b o dálnici
c o vyhoření skladu
d o růstu ekonomiky
Question 7:
Na co se vždy nejvíc těší autor textu?
a na cestopisy
b na zprávy o kultuře
c na spaní
d na kuriozity
Question 8:
Kdo si v poslední zprávě adoptoval hrocha?
a nikdo
b kočka
c zoo
d dětský domov
Question 9:
Co dělá rodina z textu během večerních zpráv?
a pije čaj
b luští křížovku
c pije kávu
d jí večeři
Please answer all questions about the text:
You have answered 0 of 9 questions.