« todos os textos
Download

Manželé

Manželský pár vyhledal faráře, aby jejich manželství po deseti letech rozvedl, protože se jim nepodařilo mít společně děti. Farář na jejich prosbu odpověděl: „Když jste se brali, udělali jste velkou hostinu. Jedlo se, pilo se. Pokud se chcete rozvést, musíte zase uspořádat velkou hostinu."

Manželé odešli domů a začali chystat hostinu. Pozvali hosty, na stole byla spousta jídla a pití. Muž vypil víc vína a povídá své manželce: „Byla jsi dobrá žena, za to si smíš z našeho domu odnést ke svým rodičům to, co je ti nejmilejší.“ Po těch slovech opilý muž usnul.

Manželka požádala své přátele, aby jí pomohli a spícího muže i v posteli odnesli do domu jejích rodičů. Když se tam druhý den ráno muž probudil, divil se, kde je.

Žena mu odpověděla: „Řekl jsi mi, že si smím odvést k rodičům to, co mám nejraději. A já mám nejraději tebe.“

Manželé se nerozvedli, zůstali spolu, a navíc se jim za rok narodilo dítě.

00:00
02:26
Press Enter or Space to show volume slider.
-
100%
+
Terezanovo
checo

Responde de acordo com as informações do texto

Leia o texto acima e escolha a opção correta:

Questão 1:
Proč šli manželé k faráři?
a Aby jim požehnal.
b Aby je rozsoudil.
c Aby je oddal.
d Aby je rozvedl.
Questão 2:
Co jim vzkázal farář?
a Že se k sobě musí chovat hezky.
b Že mají uspořádat hostinu.
c Že si mají otevřít láhev vína a promluvit si.
d Že žena musí unést muže do domu svých rodičů.
Questão 3:
Co řekl muž na hostině své ženě?
a Řekl jí, že polovina všech věcí v domě je její.
b Řekl jí, že už se nechce rozvádět.
c Hezky se spolu bavili a znovu se do sebe zamilovali.
d Řekl jí, že si může odnést, co má nejraději.
Questão 4:
Proč muž usnul?
a Protože byl z rozvodu unavený.
b Protože hostina trvala dlouho a byl unavený.
c Protože mu dala manželka prášky na spaní.
d Protože se opil.
Questão 5:
Co udělala žena?
a Dala svého opilého muže do postele spát.
b Odnesla spícího muže do domu svých rodičů.
c Odnesla si postel, protože se jí moc líbila.
d Odnesla spícího muže faráři.
Questão 6:
Jak to s manželským párem dopadlo?
a Nerozvedli se a narodilo se jim dítě.
b Rozvedli se za rok.
c Bydleli v domě ženiných rodičů.
d Zůstali spolu až do smrti.
Responde todas as perguntas sobre o texto:
Tu respondeste 0 de 6 perguntas.