« todos os textos
Download

Dvě kamarádky

Jolana půjde po prázdninách do druhé třídy. Ve škole jí ze všeho nejvíc baví zpěv a tělocvik. Až vyroste, chce se stát zpěvačkou nebo herečkou. Ve třídě sedí Jolana ve druhé lavici uprostřed se svojí nejlepší kamarádkou Bárou. Bára nosí brýle a říká, že až vyroste, bude doktorkou nebo učitelkou. Obě děvčata navštěvují kurzy plavání a keramiky.

Příští rok, po prázdninách, se bude Jolany rodina stěhovat do hlavního města a Jolana tam půjde do nové školy. „Snad si v ní brzy zvykne a nejde si kamarády“, strachují se rodiče. Jolana a Bárou se budou moci navštěvovat o víkendech a psát si dopisy. Jolana a Bára mají před sebou poslední školní rok ve stejné lavici. Jolana se na stěhování vůbec netěší!

file does not exist

Responde de acordo com as informações do texto

Leia o texto acima e escolha a opção correta:

Questão 1:
Čím nechce být Jolana, až bude dospělá?
a herečkou
b zpěvačkou
c lékařkou
d zpěvačkou ani herečkou
Questão 2:
Kdy se bude Bářina kamarádka stěhovat?
a někdy
b příští rok
c brzy
d letos po prázninách
Questão 3:
Kam spolu děvčata po prázninách nebudou chodit?
a na keramiku
b do školy
c na návštěvu
d do bazénu
Questão 4:
Čím se chce stát Jolanina přítelkyně v dospělosti?
a školnicí
b ředitelkou
c učitelkou
d zdravotní sestrou
Questão 5:
Kam se bude stěhovat Jolany rodina?
a do Prahy
b daleko
c do města
d do Brna
Questão 6:
O co se strachují Jolaniny rodiče?
a Rodiče si přejí, aby měla Jolana dobré známky ve škole
b Mají strach, aby si našli práci
c Rodiče se strachují, aby si Jolana našla nové kamarády
d Rodiče se bojí, aby se jim na novém místě líbilo.
Questão 7:
Do kolikáté třídy půjde Jolana v nové škole?
a do nové
b do třetí
c do druhé
d nevíme
Questão 8:
Kdy se budou děvčata navšěvovat, až se Jolana přestěhuje?
a o prázninách
b v sobotu a v neděli
c každé odpoledne
d o Vánocích
Responde todas as perguntas sobre o texto:
Tu respondeste 0 de 8 perguntas.