« Tutti i testi
Download

På skolen

Emma har gått på skolen i 5 år nå og har lært seg hvordan hun skal oppføre seg. Hun syns ikke at læreren er veldig streng, men bare opptatt av reglene. Den aller viktigste er å alltid rekke opp hånden i timen. Elevene skal ikke snakke uten at de har fått lov. Det er Emma glad for ellers hadde det vært veldig bråkete! Når de skal arbeide med oppgaver er det viktig med arbeidsro sier læreren. Det betyr at man skal jobbe med sine oppgaver og ikke forstyrre andre. Det er fint når det er arbeidsro for da klarer Emma å konsentrere seg.

I friminuttene er det også regler. I klassen til Emma skal alle passe på at noen har venner og noen å leke med. Det er fint de dagene Emma ikke føler seg så glad, for da kommer det alltid noen bort for å være med henne.

00:00
02:26
Press Enter or Space to show volume slider.
-
100%
+
Martenuovo
norvegese

Hai capito il testo?

Esercizio di comprensione del testo:

Domanda 1:
Hvor lenge har Emma gått på skolen?
a Tre år
b Fem år
c Syv år
d Et år
Domanda 2:
Hva er læreren opptatt av?
a Friminutt
b Mat
c Regler
d Bøker
Domanda 3:
Hva er den viktigste regelen i klasserommet?
a Gjøre lekser
b Tøyse
c Tulle
d Rekke opp hånden
Domanda 4:
Hva hadde skjedd hvis de ikke rakk opp hånden?
a Arbeidsro
b Mas
c Bråk
d Stillhet
Domanda 5:
Hva kan Emma gjøre når det er arbeidsro?
a Arbeide sammen med andre
b Tulle og tøyse
c Arbeide konsentrert
d Spise
Domanda 6:
Hva skal alle passe på i friminuttene?
a At alle løper
b At alle har leker
c At alle går ut
d At alle har noen å leke med
Rispondi a tutte le domande sul testo:
Hai risposto 0 su 6 domande.