« wszystkie teksty
Pobierz

På skolen

Emma har gått på skolen i 5 år nå og har lært seg hvordan hun skal oppføre seg. Hun syns ikke at læreren er veldig streng, men bare opptatt av reglene. Den aller viktigste er å alltid rekke opp hånden i timen. Elevene skal ikke snakke uten at de har fått lov. Det er Emma glad for ellers hadde det vært veldig bråkete! Når de skal arbeide med oppgaver er det viktig med arbeidsro sier læreren. Det betyr at man skal jobbe med sine oppgaver og ikke forstyrre andre. Det er fint når det er arbeidsro for da klarer Emma å konsentrere seg.

I friminuttene er det også regler. I klassen til Emma skal alle passe på at noen har venner og noen å leke med. Det er fint de dagene Emma ikke føler seg så glad, for da kommer det alltid noen bort for å være med henne.

00:00
02:26
Press Enter or Space to show volume slider.
-
100%
+
Martenowy
norweski

Sprawdź zrozumienie tekstu:

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania:

pytanie 1:
Hvor lenge har Emma gått på skolen?
a Tre år
b Syv år
c Fem år
d Et år
pytanie 2:
Hva er læreren opptatt av?
a Bøker
b Regler
c Mat
d Friminutt
pytanie 3:
Hva er den viktigste regelen i klasserommet?
a Tulle
b Gjøre lekser
c Tøyse
d Rekke opp hånden
pytanie 4:
Hva hadde skjedd hvis de ikke rakk opp hånden?
a Stillhet
b Bråk
c Mas
d Arbeidsro
pytanie 5:
Hva kan Emma gjøre når det er arbeidsro?
a Spise
b Arbeide konsentrert
c Arbeide sammen med andre
d Tulle og tøyse
pytanie 6:
Hva skal alle passe på i friminuttene?
a At alle har noen å leke med
b At alle løper
c At alle har leker
d At alle går ut
Proszę odpowiedzieć na wszystkie pytania:
Odpowiedziałeś na 0 z 6 pytań.