« wszystkie teksty
Pobierz

Dvě kamarádky

Jolana půjde po prázdninách do druhé třídy. Ve škole jí ze všeho nejvíc baví zpěv a tělocvik. Až vyroste, chce se stát zpěvačkou nebo herečkou. Ve třídě sedí Jolana ve druhé lavici uprostřed se svojí nejlepší kamarádkou Bárou. Bára nosí brýle a říká, že až vyroste, bude doktorkou nebo učitelkou. Obě děvčata navštěvují kurzy plavání a keramiky.

Příští rok, po prázdninách, se bude Jolany rodina stěhovat do hlavního města a Jolana tam půjde do nové školy. „Snad si v ní brzy zvykne a nejde si kamarády“, strachují se rodiče. Jolana a Bárou se budou moci navštěvovat o víkendech a psát si dopisy. Jolana a Bára mají před sebou poslední školní rok ve stejné lavici. Jolana se na stěhování vůbec netěší!

00:00
02:26
Press Enter or Space to show volume slider.
-
100%
+
Terezanowy
czeski

Sprawdź zrozumienie tekstu:

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania:

pytanie 1:
Čím nechce být Jolana, až bude dospělá?
a lékařkou
b zpěvačkou ani herečkou
c zpěvačkou
d herečkou
pytanie 2:
Kdy se bude Bářina kamarádka stěhovat?
a někdy
b brzy
c příští rok
d letos po prázninách
pytanie 3:
Kam spolu děvčata po prázninách nebudou chodit?
a do školy
b na keramiku
c do bazénu
d na návštěvu
pytanie 4:
Čím se chce stát Jolanina přítelkyně v dospělosti?
a zdravotní sestrou
b ředitelkou
c učitelkou
d školnicí
pytanie 5:
Kam se bude stěhovat Jolany rodina?
a do Brna
b do města
c daleko
d do Prahy
pytanie 6:
O co se strachují Jolaniny rodiče?
a Rodiče se strachují, aby si Jolana našla nové kamarády
b Rodiče si přejí, aby měla Jolana dobré známky ve škole
c Mají strach, aby si našli práci
d Rodiče se bojí, aby se jim na novém místě líbilo.
pytanie 7:
Do kolikáté třídy půjde Jolana v nové škole?
a do druhé
b do třetí
c do nové
d nevíme
pytanie 8:
Kdy se budou děvčata navšěvovat, až se Jolana přestěhuje?
a každé odpoledne
b o prázninách
c v sobotu a v neděli
d o Vánocích
Proszę odpowiedzieć na wszystkie pytania:
Odpowiedziałeś na 0 z 8 pytań.