« wszystkie teksty
Pobierz

I Love My Family

Robertnowy
Angielski
Ambernowy
Angielski
Jason
Angielski
Paul
Angielski

Sprawdź zrozumienie tekstu:

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania:

pytanie 1:
Where does the writer live?
a In an apartment
b On a boat
c On a ranch
d In a house
pytanie 2:
How many members of the family are there?
a One
b Two
c Six
d Seven
pytanie 3:
How is the grandfather related to the writer's mother?
a He is her husband
b He is her father
c He is her brother
d He is her child
pytanie 4:
Where did the grandfather work?
a On a ranch
b At a hotel
c In a factory
d In a store
pytanie 5:
What does the writer's family like to do?
a Watch movies
b Go to the park
c Listen to grandfather
d Play games
pytanie 6:
What stories does grandfather tell?
a Stories about where he grew up
b Stories about his grandchildren
c Stories about work
d Stories about the neighborhood
Proszę odpowiedzieć na wszystkie pytania:
Odpowiedziałeś na 0 z 6 pytań.