« Todos los textos
Descargar

På skolen

Emma har gått på skolen i 5 år nå og har lært seg hvordan hun skal oppføre seg. Hun syns ikke at læreren er veldig streng, men bare opptatt av reglene. Den aller viktigste er å alltid rekke opp hånden i timen. Elevene skal ikke snakke uten at de har fått lov. Det er Emma glad for ellers hadde det vært veldig bråkete! Når de skal arbeide med oppgaver er det viktig med arbeidsro sier læreren. Det betyr at man skal jobbe med sine oppgaver og ikke forstyrre andre. Det er fint når det er arbeidsro for da klarer Emma å konsentrere seg.

I friminuttene er det også regler. I klassen til Emma skal alle passe på at noen har venner og noen å leke med. Det er fint de dagene Emma ikke føler seg så glad, for da kommer det alltid noen bort for å være med henne.

00:00
02:26
Press Enter or Space to show volume slider.
-
100%
+
Martenuevo
noruego

¿Has entendido el texto?

¡Por favor conteste las preguntas!

Pregunta 1:
Hvor lenge har Emma gått på skolen?
a Syv år
b Tre år
c Fem år
d Et år
Pregunta 2:
Hva er læreren opptatt av?
a Regler
b Mat
c Friminutt
d Bøker
Pregunta 3:
Hva er den viktigste regelen i klasserommet?
a Rekke opp hånden
b Gjøre lekser
c Tulle
d Tøyse
Pregunta 4:
Hva hadde skjedd hvis de ikke rakk opp hånden?
a Bråk
b Stillhet
c Arbeidsro
d Mas
Pregunta 5:
Hva kan Emma gjøre når det er arbeidsro?
a Spise
b Arbeide sammen med andre
c Arbeide konsentrert
d Tulle og tøyse
Pregunta 6:
Hva skal alle passe på i friminuttene?
a At alle løper
b At alle har noen å leke med
c At alle har leker
d At alle går ut
Responde todas las preguntas sobre el texto:
Has contestado 0 de 6 preguntas.