« Tous les textes
Télécharger

Galata Kulesi

Dünya’nın en eski kuleleri arasında sayılan Galata Kulesi, İstanbul’un sembollerinden biridir. Galata Kulesi, ilk olarak Bizans imparatoru Justinianos döneminde, MS 507-508 yılında inşa edilmiştir. Kule 1445-46 yılları arasında yükseltilmiştir. 1500’lü yıllarda Mimar Murad bin Hayreddin tarafından onarılmıştır. II. Mahmut döneminde dam örtüsüyle kulenin tepesi kapatılmıştır.

Galata Kulesi, yığma taş örgü sistemde inşa edilmiştir. Kapının üzerindeki yuvarlak pencere askerlerin gözetleme yeri idi. Külah çatının altında metal süslemeli seyir balkonu vardır. Yüksek giriş katından sonra dokuz katlı bir yapıdır. Silindirik gövdesi üzerindeki pencereler tuğla örgülü yuvarlak kemerlidir.

Bugün yapının üçüncü kata kadar olan kısmının Ceneviz, diğer katların Osmanlı karakteri taşıdığı gözlenmektedir. Günümüzde sosyal ve kültürel faaliyetler için kullanılmaktadır.

2013 yılında UNESCO dünya mirası geçici listesine dahil edilmiştir. Galata Kulesi, uzun dönem yangın gözetleme kulesi olarak kullanıldı. Bu dönemde Galata Kulesi, yangın kulesi olarak adlandırılmıştır.

On yedinci yüzyılda Hazerfen Ahmet Çelebi uçuş denemeleri yaptığı Galata kulesinden, tahtadan yapılan kanatları sırtına bağlayarak gerçekleştirdiği uçuşunu Üsküdar’da tamamladıktan sonra bu kuleye ilgi artmıştır.

00:00
02:26
Press Enter or Space to show volume slider.
-
100%
+
Aysunnouveau
turc

Tu Comprends le texte?

S'il te plaît, réponds aux questions de compréhension :

Question 1:
Galata Kulesi ilk olarak hangi imparatorluk tarafından inşa edilmiştir?
a Roma imparatorluğu
b Bizans imparatorluğu
c Osmanlı imparatorluğu
d Çin imparatorluğu
Question 2:
Galata Kulesi 1500’lü yıllarda kim tarafından onarılmıştır?
a Mimar Ahmet
b Mimar bin Hayreddin
c Mimar Kasım
d Mimar Sinan
Question 3:
Galata Kulesi kaç katlıdır?
a 11 katlı
b 7 katlı
c 9 katlı
d 6 katlı
Question 4:
Galata Kulesi uzun bir süre boyunca ………… olarak kullanılmıştır?
a Cafe
b Hastane
c Yangın gözetleme kulesi
d Okul
Question 5:
Galata Kulesi’nde uçuş denemeleri yapan kimdir?
a Ali Çelebi
b Hazerfen Ahmed Çelebi
c Mustafa Çelebi
d Mehmet çelebi
Question 6:
Galata Kulesi UNESCO geçici dünya mirası listesine hangi yılda dâhil edilmiştir?
a 2012
b 2013
c 2014
d 2011
S'il te plaît répondre à toutes les questions sur le texte:
Tu as répondu à 0 de 6 questions.