« Todos los textos
Descargar

Galata Kulesi

Dünya’nın en eski kuleleri arasında sayılan Galata Kulesi, İstanbul’un sembollerinden biridir. Galata Kulesi, ilk olarak Bizans imparatoru Justinianos döneminde, MS 507-508 yılında inşa edilmiştir. Kule 1445-46 yılları arasında yükseltilmiştir. 1500’lü yıllarda Mimar Murad bin Hayreddin tarafından onarılmıştır. II. Mahmut döneminde dam örtüsüyle kulenin tepesi kapatılmıştır.

Galata Kulesi, yığma taş örgü sistemde inşa edilmiştir. Kapının üzerindeki yuvarlak pencere askerlerin gözetleme yeri idi. Külah çatının altında metal süslemeli seyir balkonu vardır. Yüksek giriş katından sonra dokuz katlı bir yapıdır. Silindirik gövdesi üzerindeki pencereler tuğla örgülü yuvarlak kemerlidir.

Bugün yapının üçüncü kata kadar olan kısmının Ceneviz, diğer katların Osmanlı karakteri taşıdığı gözlenmektedir. Günümüzde sosyal ve kültürel faaliyetler için kullanılmaktadır.

2013 yılında UNESCO dünya mirası geçici listesine dahil edilmiştir. Galata Kulesi, uzun dönem yangın gözetleme kulesi olarak kullanıldı. Bu dönemde Galata Kulesi, yangın kulesi olarak adlandırılmıştır.

On yedinci yüzyılda Hazerfen Ahmet Çelebi uçuş denemeleri yaptığı Galata kulesinden, tahtadan yapılan kanatları sırtına bağlayarak gerçekleştirdiği uçuşunu Üsküdar’da tamamladıktan sonra bu kuleye ilgi artmıştır.

file does not exist

¿Has entendido el texto?

¡Por favor conteste las preguntas!

Pregunta 1:
Galata Kulesi ilk olarak hangi imparatorluk tarafından inşa edilmiştir?
a Çin imparatorluğu
b Roma imparatorluğu
c Bizans imparatorluğu
d Osmanlı imparatorluğu
Pregunta 2:
Galata Kulesi 1500’lü yıllarda kim tarafından onarılmıştır?
a Mimar bin Hayreddin
b Mimar Sinan
c Mimar Kasım
d Mimar Ahmet
Pregunta 3:
Galata Kulesi kaç katlıdır?
a 7 katlı
b 9 katlı
c 11 katlı
d 6 katlı
Pregunta 4:
Galata Kulesi uzun bir süre boyunca ………… olarak kullanılmıştır?
a Yangın gözetleme kulesi
b Okul
c Hastane
d Cafe
Pregunta 5:
Galata Kulesi’nde uçuş denemeleri yapan kimdir?
a Ali Çelebi
b Mehmet çelebi
c Mustafa Çelebi
d Hazerfen Ahmed Çelebi
Pregunta 6:
Galata Kulesi UNESCO geçici dünya mirası listesine hangi yılda dâhil edilmiştir?
a 2013
b 2014
c 2011
d 2012
Responde todas las preguntas sobre el texto:
Has contestado 0 de 6 preguntas.