« Todos los textos
Descargar

Det här är min familj

Jag heter Simon och jag är fjorton år. Jag bor tillsammans med min mamma, min pappa och mina två systrar. Min mamma heter Annika. Hon arbetar som läkare på ett sjukhus. Min pappa heter Josef. Han arbetar inte längre eftersom han är pensionär. Förut arbetade han som målare.

Mina systrar heter Josefin och Sofia. De är tvillingar, men de liknar inte varandra. Josefin har brunt hår och Sofia har blont hår. De är två år yngre än mig.

Jag har även en storebror, men han bor inte hemma. Han heter Niklas och är 23 år. Han bor i en lägenhet nära vårt hus med sin flickvän.

Jag har även två kusiner, men vi träffas inte så ofta. De bor i Danmark och kommer bara till Sverige några gånger per år.

Marcusnuevo
sueco
Carolinenuevo
sueco
Amandanuevo
sueco

¿Has entendido el texto?

¡Por favor conteste las preguntas!

Pregunta 1:
Hur gammal är Simon?
a 13 år
b 11 år
c 14 år
d 15 år
Pregunta 2:
Hur många bor i Simons hus?
a Fem personer
b Sju personer
c Tre personer
d Sex personer
Pregunta 3:
Vad arbetar Simons mamma med?
a Hon arbetar som läkare
b Hon arbetar inte
c Hon arbetar som lärare
d Hon arbetar som sjuksköterska
Pregunta 4:
Vad arbetar Simons pappa med?
a Han arbetar som målare i Danmark
b Han arbetar som målare
c Han arbetar som mekaniker
d Han arbetar inte
Pregunta 5:
Simons systrar är tvillingar, men på vilket sätt är de olika?
a Sofia är längre än Josefin
b De har olika ögonfärger
c De har olika hårfärger
d De gillar inte samma saker
Pregunta 6:
Hur ofta kommer Simons kusiner till Sverige?
a Tre gånger per månad
b Några gånger per år
c Aldrig
d En gång per år
Responde todas las preguntas sobre el texto:
Has contestado 0 de 6 preguntas.