« Todos los textos
Descargar

Dvě kamarádky

Jolana půjde po prázdninách do druhé třídy. Ve škole jí ze všeho nejvíc baví zpěv a tělocvik. Až vyroste, chce se stát zpěvačkou nebo herečkou. Ve třídě sedí Jolana ve druhé lavici uprostřed se svojí nejlepší kamarádkou Bárou. Bára nosí brýle a říká, že až vyroste, bude doktorkou nebo učitelkou. Obě děvčata navštěvují kurzy plavání a keramiky.

Příští rok, po prázdninách, se bude Jolany rodina stěhovat do hlavního města a Jolana tam půjde do nové školy. „Snad si v ní brzy zvykne a nejde si kamarády“, strachují se rodiče. Jolana a Bárou se budou moci navštěvovat o víkendech a psát si dopisy. Jolana a Bára mají před sebou poslední školní rok ve stejné lavici. Jolana se na stěhování vůbec netěší!

00:00
02:26
Press Enter or Space to show volume slider.
-
100%
+
Terezanuevo
checo

¿Has entendido el texto?

¡Por favor conteste las preguntas!

Pregunta 1:
Čím nechce být Jolana, až bude dospělá?
a lékařkou
b zpěvačkou ani herečkou
c zpěvačkou
d herečkou
Pregunta 2:
Kdy se bude Bářina kamarádka stěhovat?
a letos po prázninách
b někdy
c příští rok
d brzy
Pregunta 3:
Kam spolu děvčata po prázninách nebudou chodit?
a na keramiku
b do bazénu
c do školy
d na návštěvu
Pregunta 4:
Čím se chce stát Jolanina přítelkyně v dospělosti?
a ředitelkou
b učitelkou
c školnicí
d zdravotní sestrou
Pregunta 5:
Kam se bude stěhovat Jolany rodina?
a daleko
b do Brna
c do města
d do Prahy
Pregunta 6:
O co se strachují Jolaniny rodiče?
a Rodiče se strachují, aby si Jolana našla nové kamarády
b Rodiče se bojí, aby se jim na novém místě líbilo.
c Rodiče si přejí, aby měla Jolana dobré známky ve škole
d Mají strach, aby si našli práci
Pregunta 7:
Do kolikáté třídy půjde Jolana v nové škole?
a nevíme
b do nové
c do třetí
d do druhé
Pregunta 8:
Kdy se budou děvčata navšěvovat, až se Jolana přestěhuje?
a každé odpoledne
b o prázninách
c o Vánocích
d v sobotu a v neděli
Responde todas las preguntas sobre el texto:
Has contestado 0 de 8 preguntas.