« alle Texte
Download

Manželé

Manželský pár vyhledal faráře, aby jejich manželství po deseti letech rozvedl, protože se jim nepodařilo mít společně děti. Farář na jejich prosbu odpověděl: „Když jste se brali, udělali jste velkou hostinu. Jedlo se, pilo se. Pokud se chcete rozvést, musíte zase uspořádat velkou hostinu."

Manželé odešli domů a začali chystat hostinu. Pozvali hosty, na stole byla spousta jídla a pití. Muž vypil víc vína a povídá své manželce: „Byla jsi dobrá žena, za to si smíš z našeho domu odnést ke svým rodičům to, co je ti nejmilejší.“ Po těch slovech opilý muž usnul.

Manželka požádala své přátele, aby jí pomohli a spícího muže i v posteli odnesli do domu jejích rodičů. Když se tam druhý den ráno muž probudil, divil se, kde je.

Žena mu odpověděla: „Řekl jsi mi, že si smím odvést k rodičům to, co mám nejraději. A já mám nejraději tebe.“

Manželé se nerozvedli, zůstali spolu, a navíc se jim za rok narodilo dítě.

00:00
02:26
Press Enter or Space to show volume slider.
-
100%
+
Terezaneu
Tschechisch

Verstehst du den Text?

Dann beantworte die folgenden Fragen zum Text:

Frage 1:
Proč šli manželé k faráři?
a Aby je rozvedl.
b Aby je oddal.
c Aby je rozsoudil.
d Aby jim požehnal.
Frage 2:
Co jim vzkázal farář?
a Že žena musí unést muže do domu svých rodičů.
b Že mají uspořádat hostinu.
c Že se k sobě musí chovat hezky.
d Že si mají otevřít láhev vína a promluvit si.
Frage 3:
Co řekl muž na hostině své ženě?
a Řekl jí, že polovina všech věcí v domě je její.
b Hezky se spolu bavili a znovu se do sebe zamilovali.
c Řekl jí, že už se nechce rozvádět.
d Řekl jí, že si může odnést, co má nejraději.
Frage 4:
Proč muž usnul?
a Protože se opil.
b Protože hostina trvala dlouho a byl unavený.
c Protože mu dala manželka prášky na spaní.
d Protože byl z rozvodu unavený.
Frage 5:
Co udělala žena?
a Odnesla si postel, protože se jí moc líbila.
b Dala svého opilého muže do postele spát.
c Odnesla spícího muže faráři.
d Odnesla spícího muže do domu svých rodičů.
Frage 6:
Jak to s manželským párem dopadlo?
a Bydleli v domě ženiných rodičů.
b Zůstali spolu až do smrti.
c Nerozvedli se a narodilo se jim dítě.
d Rozvedli se za rok.
Bitte beantworte alle Fragen zum Text.
Du hast 0 von 6 Fragen beantwortet.