« alle Texte
Download

Dvě kamarádky

Jolana půjde po prázdninách do druhé třídy. Ve škole jí ze všeho nejvíc baví zpěv a tělocvik. Až vyroste, chce se stát zpěvačkou nebo herečkou. Ve třídě sedí Jolana ve druhé lavici uprostřed se svojí nejlepší kamarádkou Bárou. Bára nosí brýle a říká, že až vyroste, bude doktorkou nebo učitelkou. Obě děvčata navštěvují kurzy plavání a keramiky.

Příští rok, po prázdninách, se bude Jolany rodina stěhovat do hlavního města a Jolana tam půjde do nové školy. „Snad si v ní brzy zvykne a nejde si kamarády“, strachují se rodiče. Jolana a Bárou se budou moci navštěvovat o víkendech a psát si dopisy. Jolana a Bára mají před sebou poslední školní rok ve stejné lavici. Jolana se na stěhování vůbec netěší!

file does not exist

Verstehst du den Text?

Dann beantworte die folgenden Fragen zum Text:

Frage 1:
Čím nechce být Jolana, až bude dospělá?
a zpěvačkou
b lékařkou
c herečkou
d zpěvačkou ani herečkou
Frage 2:
Kdy se bude Bářina kamarádka stěhovat?
a letos po prázninách
b brzy
c někdy
d příští rok
Frage 3:
Kam spolu děvčata po prázninách nebudou chodit?
a na keramiku
b do bazénu
c na návštěvu
d do školy
Frage 4:
Čím se chce stát Jolanina přítelkyně v dospělosti?
a učitelkou
b ředitelkou
c školnicí
d zdravotní sestrou
Frage 5:
Kam se bude stěhovat Jolany rodina?
a do Brna
b daleko
c do Prahy
d do města
Frage 6:
O co se strachují Jolaniny rodiče?
a aby měla Jolana dobré známky ve škole
b aby si Jolana našla nové kamarády
c aby se jim na novém místě líbilo
d aby si našli práci
Frage 7:
Do kolikáté třídy půjde Jolana v nové škole?
a do druhé
b do nové
c do třetí
d nevíme
Frage 8:
Kdy se budou děvčata navšěvovat, až se Jolana přestěhuje?
a v sobotu a v neděli
b o Vánocích
c o prázninách
d každé odpoledne
Bitte beantworte alle Fragen zum Text.
Du hast 0 von 8 Fragen beantwortet.