« alle Texte
Download

På skolen

Emma har gått på skolen i 5 år nå og har lært seg hvordan hun skal oppføre seg. Hun syns ikke at læreren er veldig streng, men bare opptatt av reglene. Den aller viktigste er å alltid rekke opp hånden i timen. Elevene skal ikke snakke uten at de har fått lov. Det er Emma glad for ellers hadde det vært veldig bråkete! Når de skal arbeide med oppgaver er det viktig med arbeidsro sier læreren. Det betyr at man skal jobbe med sine oppgaver og ikke forstyrre andre. Det er fint når det er arbeidsro for da klarer Emma å konsentrere seg.

I friminuttene er det også regler. I klassen til Emma skal alle passe på at noen har venner og noen å leke med. Det er fint de dagene Emma ikke føler seg så glad, for da kommer det alltid noen bort for å være med henne.

00:00
02:26
Press Enter or Space to show volume slider.
-
100%
+
Marteneu
Norwegisch

Verstehst du den Text?

Dann beantworte die folgenden Fragen zum Text:

Frage 1:
Hvor lenge har Emma gått på skolen?
a Syv år
b Et år
c Tre år
d Fem år
Frage 2:
Hva er læreren opptatt av?
a Regler
b Friminutt
c Bøker
d Mat
Frage 3:
Hva er den viktigste regelen i klasserommet?
a Rekke opp hånden
b Tøyse
c Tulle
d Gjøre lekser
Frage 4:
Hva hadde skjedd hvis de ikke rakk opp hånden?
a Arbeidsro
b Mas
c Bråk
d Stillhet
Frage 5:
Hva kan Emma gjøre når det er arbeidsro?
a Tulle og tøyse
b Arbeide sammen med andre
c Spise
d Arbeide konsentrert
Frage 6:
Hva skal alle passe på i friminuttene?
a At alle har leker
b At alle løper
c At alle har noen å leke med
d At alle går ut
Bitte beantworte alle Fragen zum Text.
Du hast 0 von 6 Fragen beantwortet.