« alle teksten
Download

Dvě kamarádky

Jolana půjde po prázdninách do druhé třídy. Ve škole jí ze všeho nejvíc baví zpěv a tělocvik. Až vyroste, chce se stát zpěvačkou nebo herečkou. Ve třídě sedí Jolana ve druhé lavici uprostřed se svojí nejlepší kamarádkou Bárou. Bára nosí brýle a říká, že až vyroste, bude doktorkou nebo učitelkou. Obě děvčata navštěvují kurzy plavání a keramiky.

Příští rok, po prázdninách, se bude Jolany rodina stěhovat do hlavního města a Jolana tam půjde do nové školy. „Snad si v ní brzy zvykne a nejde si kamarády“, strachují se rodiče. Jolana a Bárou se budou moci navštěvovat o víkendech a psát si dopisy. Jolana a Bára mají před sebou poslední školní rok ve stejné lavici. Jolana se na stěhování vůbec netěší!

file does not exist

Heb je de tekst begrepen?

beantwoord de vragen alstublieft:

vraag 1:
Čím nechce být Jolana, až bude dospělá?
a lékařkou
b zpěvačkou
c herečkou
d zpěvačkou ani herečkou
vraag 2:
Kdy se bude Bářina kamarádka stěhovat?
a někdy
b příští rok
c brzy
d letos po prázninách
vraag 3:
Kam spolu děvčata po prázninách nebudou chodit?
a do školy
b do bazénu
c na keramiku
d na návštěvu
vraag 4:
Čím se chce stát Jolanina přítelkyně v dospělosti?
a školnicí
b zdravotní sestrou
c učitelkou
d ředitelkou
vraag 5:
Kam se bude stěhovat Jolany rodina?
a do města
b do Prahy
c do Brna
d daleko
vraag 6:
O co se strachují Jolaniny rodiče?
a aby měla Jolana dobré známky ve škole
b aby si Jolana našla nové kamarády
c aby si našli práci
d aby se jim na novém místě líbilo
vraag 7:
Do kolikáté třídy půjde Jolana v nové škole?
a do nové
b do třetí
c do druhé
d nevíme
vraag 8:
Kdy se budou děvčata navšěvovat, až se Jolana přestěhuje?
a o prázninách
b každé odpoledne
c v sobotu a v neděli
d o Vánocích
Beantwoord alle vragen over de tekst:
Je hebt 0 van de 8 vragen beantwoord.