« alle teksten
Download

Dvě kamarádky

Jolana půjde po prázdninách do druhé třídy. Ve škole jí ze všeho nejvíc baví zpěv a tělocvik. Až vyroste, chce se stát zpěvačkou nebo herečkou. Ve třídě sedí Jolana ve druhé lavici uprostřed se svojí nejlepší kamarádkou Bárou. Bára nosí brýle a říká, že až vyroste, bude doktorkou nebo učitelkou. Obě děvčata navštěvují kurzy plavání a keramiky.

Příští rok, po prázdninách, se bude Jolany rodina stěhovat do hlavního města a Jolana tam půjde do nové školy. „Snad si v ní brzy zvykne a nejde si kamarády“, strachují se rodiče. Jolana a Bárou se budou moci navštěvovat o víkendech a psát si dopisy. Jolana a Bára mají před sebou poslední školní rok ve stejné lavici. Jolana se na stěhování vůbec netěší!

file does not exist

Heb je de tekst begrepen?

beantwoord de vragen alstublieft:

vraag 1:
Čím nechce být Jolana, až bude dospělá?
a zpěvačkou
b zpěvačkou ani herečkou
c lékařkou
d herečkou
vraag 2:
Kdy se bude Bářina kamarádka stěhovat?
a brzy
b někdy
c příští rok
d letos po prázninách
vraag 3:
Kam spolu děvčata po prázninách nebudou chodit?
a na návštěvu
b do bazénu
c na keramiku
d do školy
vraag 4:
Čím se chce stát Jolanina přítelkyně v dospělosti?
a školnicí
b ředitelkou
c zdravotní sestrou
d učitelkou
vraag 5:
Kam se bude stěhovat Jolany rodina?
a do Prahy
b do města
c do Brna
d daleko
vraag 6:
O co se strachují Jolaniny rodiče?
a aby si Jolana našla nové kamarády
b aby měla Jolana dobré známky ve škole
c aby se jim na novém místě líbilo
d aby si našli práci
vraag 7:
Do kolikáté třídy půjde Jolana v nové škole?
a nevíme
b do nové
c do třetí
d do druhé
vraag 8:
Kdy se budou děvčata navšěvovat, až se Jolana přestěhuje?
a v sobotu a v neděli
b o Vánocích
c každé odpoledne
d o prázninách
Beantwoord alle vragen over de tekst:
Je hebt 0 van de 8 vragen beantwoord.