« Tous les textes
Télécharger

Dvě kamarádky

Jolana půjde po prázdninách do druhé třídy. Ve škole jí ze všeho nejvíc baví zpěv a tělocvik. Až vyroste, chce se stát zpěvačkou nebo herečkou. Ve třídě sedí Jolana ve druhé lavici uprostřed se svojí nejlepší kamarádkou Bárou. Bára nosí brýle a říká, že až vyroste, bude doktorkou nebo učitelkou. Obě děvčata navštěvují kurzy plavání a keramiky.

Příští rok, po prázdninách, se bude Jolany rodina stěhovat do hlavního města a Jolana tam půjde do nové školy. „Snad si v ní brzy zvykne a nejde si kamarády“, strachují se rodiče. Jolana a Bárou se budou moci navštěvovat o víkendech a psát si dopisy. Jolana a Bára mají před sebou poslední školní rok ve stejné lavici. Jolana se na stěhování vůbec netěší!

file does not exist

Tu Comprends le texte?

S'il te plaît, réponds aux questions de compréhension :

Question 1:
Čím nechce být Jolana, až bude dospělá?
a herečkou
b zpěvačkou
c zpěvačkou ani herečkou
d lékařkou
Question 2:
Kdy se bude Bářina kamarádka stěhovat?
a brzy
b někdy
c letos po prázninách
d příští rok
Question 3:
Kam spolu děvčata po prázninách nebudou chodit?
a na návštěvu
b do bazénu
c do školy
d na keramiku
Question 4:
Čím se chce stát Jolanina přítelkyně v dospělosti?
a učitelkou
b školnicí
c zdravotní sestrou
d ředitelkou
Question 5:
Kam se bude stěhovat Jolany rodina?
a do Prahy
b do města
c do Brna
d daleko
Question 6:
O co se strachují Jolaniny rodiče?
a aby si našli práci
b aby se jim na novém místě líbilo
c aby měla Jolana dobré známky ve škole
d aby si Jolana našla nové kamarády
Question 7:
Do kolikáté třídy půjde Jolana v nové škole?
a nevíme
b do nové
c do třetí
d do druhé
Question 8:
Kdy se budou děvčata navšěvovat, až se Jolana přestěhuje?
a o Vánocích
b o prázninách
c v sobotu a v neděli
d každé odpoledne
S'il te plaît répondre à toutes les questions sur le texte:
Tu as répondu à 0 de 8 questions.