« Tous les textes
Télécharger

Dvě kamarádky

Jolana půjde po prázdninách do druhé třídy. Ve škole jí ze všeho nejvíc baví zpěv a tělocvik. Až vyroste, chce se stát zpěvačkou nebo herečkou. Ve třídě sedí Jolana ve druhé lavici uprostřed se svojí nejlepší kamarádkou Bárou. Bára nosí brýle a říká, že až vyroste, bude doktorkou nebo učitelkou. Obě děvčata navštěvují kurzy plavání a keramiky.

Příští rok, po prázdninách, se bude Jolany rodina stěhovat do hlavního města a Jolana tam půjde do nové školy. „Snad si v ní brzy zvykne a nejde si kamarády“, strachují se rodiče. Jolana a Bárou se budou moci navštěvovat o víkendech a psát si dopisy. Jolana a Bára mají před sebou poslední školní rok ve stejné lavici. Jolana se na stěhování vůbec netěší!

00:00
02:26
Press Enter or Space to show volume slider.
-
100%
+
Terezanouveau
tchèque

Tu Comprends le texte?

S'il te plaît, réponds aux questions de compréhension :

Question 1:
Čím nechce být Jolana, až bude dospělá?
a lékařkou
b zpěvačkou ani herečkou
c herečkou
d zpěvačkou
Question 2:
Kdy se bude Bářina kamarádka stěhovat?
a brzy
b někdy
c příští rok
d letos po prázninách
Question 3:
Kam spolu děvčata po prázninách nebudou chodit?
a do školy
b na návštěvu
c do bazénu
d na keramiku
Question 4:
Čím se chce stát Jolanina přítelkyně v dospělosti?
a školnicí
b učitelkou
c zdravotní sestrou
d ředitelkou
Question 5:
Kam se bude stěhovat Jolany rodina?
a do Prahy
b do města
c do Brna
d daleko
Question 6:
O co se strachují Jolaniny rodiče?
a Rodiče se bojí, aby se jim na novém místě líbilo.
b Mají strach, aby si našli práci
c Rodiče si přejí, aby měla Jolana dobré známky ve škole
d Rodiče se strachují, aby si Jolana našla nové kamarády
Question 7:
Do kolikáté třídy půjde Jolana v nové škole?
a do nové
b nevíme
c do třetí
d do druhé
Question 8:
Kdy se budou děvčata navšěvovat, až se Jolana přestěhuje?
a každé odpoledne
b o Vánocích
c v sobotu a v neděli
d o prázninách
S'il te plaît répondre à toutes les questions sur le texte:
Tu as répondu à 0 de 8 questions.